fbpx
חיפוש

המורכבות של עורך דין בתחום ייפוי כוח מתמשך

עורך דין ייפוי כוח מתמשך מתמודד לעתים עם התנגשות בין רצונות הממנה לבין היכולת של מיופה הכוח למלא אחר רצונות הממנה.

פנה אלי בן שעתיד להתמנות למיופה כוח של אביו.

הבן ביקש לערוך שינוי לא מהותי בהנחיות המקדימות, וזאת לאחר ששוחח עם אביו והם "החליטו יחד".

ייפוי כוח מתמשך אמור לשקף את רצונו של האב ולא את רצונו של הבן, לכן חשוב להבין מהי עמדת האב בעניין.

בפגישה הקודמת שלי עם האב, הוא ביקש בטון מתנצל להנחות את הבן, שאם חלילה יגיע למצב שיהיה צורך להפעיל ייפוי כוח מתמשך והוא יצטרך טיפול יומיומי, הוא מבקש שבנו ישכור עבורו שירות של מטפלת.

האב ביקש לציין במפורש שתהיה זו מטפלת (ולא מטפל) שתדע לדבר עברית ובלבד שתהיה ממוצא מסוים.

הסברתי לאב שאין צורך להתנצל ושייפוי כוח מתמשך נועד לשקף את רצונותיו וצרכיו כאילו בחר הוא עצמו במטפלת.

מצד שני, עלה הצורך להתייחס גם לחשש של הבן שמא לא יצליח להיענות לבקשתו של אביו ולמצוא בדיוק את מה שהוא מחפש, הרי אז יעמוד הבן בפני דילמה.

נמצאה פשרה בניסוח ההנחיות המקדימות ששיקפה את רצון האב מצד אחד ונתנה מענה לחשש של הבן מהצד השני.

החשיבות של עריכת ייפוי כוח מתמשך

סיפור זה ממחיש את הדילמה האתית והמעשית הכרוכה בעריכת ייפוי כוח מתמשך.

מצד אחד, המטרה היא לכבד את אוטונומיית הרצון של הממנה ולהבטיח שהעדפותיו יבואו לידי ביטוי. מצד שני, יש לאזן זאת מול היכולת של מיופה הכוח לממש את ההנחיות במלואן.

מצבים מורכבים כאלה נפוצים למדי והסיבות לכך מגוונות: לעיתים הממנה מבקש הנחיות ספציפיות מאוד שקשה ליישמן במדויק (כמו במקרה של האב והמטפלת);

לפעמים מצבו הבריאותי של הממנה משתנה לאורך זמן, מה שמחייב גמישות של ההנחיות;

יתכנו קשיים בתקשורת עם הממנה, במיוחד אם כבר איבד מכשירותו הקוגניטיבית;

מיופה הכוח עלול למצוא את עצמו בפני דילמות מוסריות ומעשיות ביישום ההנחיות.

התמודדות עם מצבים משתנים

כדי להתמודד עם מורכבות זו, חשוב לנקוט בגישה רב-ממדית:

ראשית, חשוב להבין שייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי מורכב, הדורש ידע ומומחיות כדי לנסח אותו נכון.

רק עורך דין שהוסמך לכך ומתמחה בתחום רשאי לערוך את המסמך, תוך התחשבות בצרכים וברצונות של הממנה ושל מיופה הכוח.

שנית, חשוב לקיים תקשורת פתוחה וכנה בין הממנה ומיופה הכוח. עליהם לשבת יחד ולדון בהעדפות ובחששות של כל אחד מהם, וזאת מבלי לבטל את רצונותיו של הממנה.

שלישית, יש לאפשר גמישות מסוימת בעריכת ייפוי כוח מתמשך, תוך מתן סמכויות שיקול דעת למיופה הכוח במצבים שונים. כך ניתן יהיה לכבד את רצונות הממנה מחד, אך גם לתת מענה לאתגרים בלתי צפויים מאידך.

רביעית, חשוב לנסח את הייפוי כוח כך שיתאים להתפתחויות ולשינויים במצבו הבריאותי והקוגניטיבי של הממנה.

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי חשוב לשמירה על אוטונומיית הפרט. אך יש להכינו בזהירות, תוך איזון בין כיבוד רצונות הממנה לבין היכולת של מיופה הכוח לממשן באופן מעשי וראוי מבחינה מוסרית. לבין היכולת לממשן באופן מעשי וראוי מבחינה מוסרית.

גישה רב-תחומית, המשלבת ייעוץ משפטי, תקשורת פתוחה וגמישות, יכולה לסייע ביצירת ייפוי כוח הולם והגון.

עורכת הדין לילך הירש-אופיר מוסמכת לערוך ייפוי כוח מתמשך ומשרדה מתמחה בדיני משפחה, ירושות וצוואות.

פועלים היום ומבטיחים את המחר
צרו קשר עוד היום ונתחיל בתהליך

כתבות נוספות

תוכן שיעזור לך לנתב את חייך

ניכור הורי

סופי סיפרה לאמילי ודניאל סיפורים דמיוניים על מעשים שכביכול אלכס עשה והסיתה אותם נגדו. היא הציגה את בת הזוג החדשה כמפלצת שרוצה ברעתם ואת ילידיה

קרא עוד >>