fbpx
חיפוש

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכם לקבוע כי הטיפול בכם יעשה על ידי אנשים שאתם סומכים עליהם

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי המשמש חלופה למינוי אפוטרופוס. הצורך בייפוי כוח מתמשך נבע מההכרה שיש לכבד את רצונו של כל אדם ושלכל אדם צריכה להיות אוטונומיה לקבוע מי ינהל את ענייניו בעתיד ולהגדיר את היקף סמכויותיו. 

כיום, קיימים בחוק שלושה הסדרים שמטרתם לסייע ולתמוך באדם המתקשה לנהל את ענייניו בעצמו, בהתאם לבחירתו ולרצונו:

  • ייפוי כוח מתמשך – פעולה צופה פני עתיד בה הממנה חייב להיות "מבין בדבר".
  • תמיכה בקבלת החלטות – האדם "מבין בדבר" אך זקוק לעזרה יומיומית בהתנהלות ובקבלת החלטות.
  • אפוטרופסות – האדם אינו "מבין בדבר" וזקוק למענה מידי של אדם אחר בקבלת החלטות.

 

ייפוי כוח מתמשך-ואפוטרופסות מה ההבדל?

ההבדל המשמעותי ביותר בין ייפוי כוח מתמשך לאפוטרופסות הוא שייפוי כוח מתמשך נעשה על ידי האדם עצמו,  כאשר עדיין ביכולתו לקבל החלטות, ללא כל צורך בפנייה לבית משפט אלא רק לעורך דין מוסמך ייפוי כוח מתמשך. לעומת זאת, אפוטרופסות הוא הליך הדורש פנייה לבית משפט באמצעות קרובי משפחתו של אדם המבקשים למנות לו אפוטרופוס.

 

למה כדאי לערוך ייפוי כוח מתמשך?

עריכת ייפוי כוח מתמשך, תאפשר לך לחיות בתחושת ביטחון ובידיעה שללא קשר למה שעלול לקרות בעתיד, האנשים הקרובים לך, אלו שאתה סומך עליהם, יהיו אחראים לטפל בך ולנהל את ענייניך בהתאם להעדפותיך. גישה זו מאפשרת לך לתכנן את העתיד, אפילו בנסיבות שבהן ייתכן שלא תוכל לקבל החלטות בעצמך.

 

ייפוי כוח מתמשך כולל שלושה תחומים מרכזיים:

  • עניינים רפואיים: אתה יכול לספק הנחיות לטיפול רפואי, תוך התחשבות בצרכים ובמגבלות הרפואיות הספציפיות שלך. זה כולל החלטות לגבי טיפולים, בחירת רופאים ומוסדות טיפול, גישה למידע רפואי ועוד.
  • עניינים אישיים: ניתן לכלול הנחיות לגבי הטיפול היומיומי והרווחה האישית שלך. זה עשוי להיות כרוך בקביעת מקום המגורים שלך, פעילויות פנאי, מסגרות טיפוליות, העדפות חברתיות ודתיות והיבטים אישיים אחרים.
  • ענייני רכוש: אתה יכול לתת הנחיות לטיפול בנכסים הפיננסיים והרכושיים שלך. זה כולל ניהול חשבונות בנק, פנסיה, קופות גמל, נדל"ן, מטלטלין, הוצאות עתידיות ועוד.

 

הסבר על התהליך

תהליך החתימה על ייפוי כוח מתמשך הינו הליך אישי ורגיש הדורש התייחסות מדוקדקת. ההליך יכול להתבצע רק על ידי עורך דין מוסמך לעריכת ייפוי כוח מתמשך.

במומחיות וברגישות להשלכות הפסיכולוגיות ולדינמיקה המשפחתית המיוחד לכל אדם, אני מבטיחה לך כי  התהליך יתנהל בזהירות מירבית.

בדרך כלל, התהליך כולל שתי פגישות. הפגישה הראשונה מתקיימת בפרטיות בין הממנה לבין עורך הדין. במהלך מפגש זה, יוסברו לך ההשלכות של מתן הסמכות לאחר לנהל את עניינך, יבוררו רצונותיך וצרכיך, וכן התחומים הספציפיים בהם יעסוק ייפוי הכוח המתמשך.

לאחר הפגישה הראשונה עורך הדין מגבש טיוטה של ייפוי הכוח המתמשך ומעביר אותה לאישור הממנה. לאחר אישור הטיוטה מתקיימת פגישה שניה, בה משתתפים מיופי הכוח והממנה וחותמים על המסמך.

מסמך ייפוי הכוח החתום מופקד על ידי עורך הדין אצל האפוטרופוס הכללי, תוך תקווה משותפת שלא יתעורר צורך להפעילו, ובידיעה שאם חס וחלילה יופעל, ענייניו של הממנה יטופלו כרצונו.

ייפוי כוח מתמשך – עניינים רפואיים

ההיבט הרפואי של ייפוי כוח מתמשך נוגע למתן הנחיות לטיפול רפואי וקבלת מידע רפואי תוך התחשבות בצרכיו ובמגבלותיו הרפואיות הספציפיות של הממנה. זה כולל סמכות לקבל החלטות לגבי סוגי טיפולים ובדיקות, בחירת אנשי מקצוע ומוסדות טיפול רפואיים, קבלת מידע וחוות דעת רפואיות רלוונטיות ועוד.

ראוי לציין כי קיימת אפשרות חלופית הנקראת ייפוי כוח רפואי (טופס ד'), המאפשרת לממנה להביע העדפות בנוגע לטיפול רפואי. אפשרות זו אמנם מבטלת את הצורך במינוי אפוטרופוס, אך אינה מעניקה למיופה הכוח חופש פעולה מלא.

ייפוי כוח מתמשך – עניינים אישיים

ההיבט האישי של ייפוי כוח מתמשך כרוך במתן הנחיות בנוגע לטיפול היומיומי של הממנה ולרווחתו האישית. זה כולל החלטות הקשורות למגורים, פעילויות פנאי, סביבות טיפוליות, מסגרות חברתיות ודתיות ועוד.

ייפוי כוח מתמשך – עניינים רכושיים

הפן הרכושי של ייפוי כוח מתמשך עוסק במתן הנחיות לגבי ניהול כל רכושו של הממנה. זה כולל הנחיות הקשורות לניהול חשבונות בנק, פנסיה, קופות גמל, מוצרים פנסיוניים, נכסי נדל"ן, מטלטלין, הוצאות עתידיות ועניינים אחרים הקשורים לרכוש.

 

כניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף

ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף כאשר הממנה הופך חסר יכולת לטפל בעניינים הספציפיים שלגביהם ניתן ייפוי הכוח, כפי שקבע הממנה. במידה ולא הוגדר מועד ספציפי ייכנס לתוקף ייפוי הכוח המתמשך בהתאם לקבוע בחוק, בדרך כלל כאשר מתקבלת חוות דעת רפואית הקובעת כי לממנה אין את ההבנה הנדרשת לעניינים הנכללים בייפוי הכוח.

פועלים היום ומבטיחים את המחר
צרו קשר עוד היום ונתחיל בתהליך

כתבות נוספות

תוכן שיעזור לך לנתב את חייך

ייפוי כוח מתמשך
ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכם לקבוע כי הטיפול בכם יעשה על ידי אנשים שאתם סומכים עליהם ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי המשמש חלופה למינוי אפוטרופוס. הצורך בייפוי כוח מתמשך

קרא עוד >>
עורך דין צוואה
עורך דין צוואה

עורך דין לענייני צוואה כתיבת צוואה היא עניין חשוב ומהותי ובשנים האחרונות יותר ויותר אנשים מתחילים להבין את זה. עריכת צוואה על פי הכללים והחוקים יכולה לחסוך הרבה מאד אכזבה,

קרא עוד >>
ניכור הורי

סופי סיפרה לאמילי ודניאל סיפורים דמיוניים על מעשים שכביכול אלכס עשה והסיתה אותם נגדו. היא הציגה את בת הזוג החדשה כמפלצת שרוצה ברעתם ואת ילידיה כיריבים. סופי הכתימה את כל

קרא עוד >>
שאלות נפוצות

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי המתאים לכל אדם שמלאו לו 18 שנים, ומאפשר לו לתכנן ולשלוט במצבו לבחור מי יהיו האנשים שיטפלו בו ובענייניו, במקרה בו חס וחלילה, לא יהיה כשיר לקבל החלטות ולנהל את ענייניו.

בעבר הלא רחוק, החוק אפשר לאדם למנות אפוטרופוס לעצמו (או ע"פ החלטת בית המשפט) בהליך משפטי מורכב יחסית ומחייב גם את האפוטרופוס שמונה בהגשת דוחות. ייפוי כח מתמשך מאפשר למנות בקלות יחסית מיופה כח כבר היום, למקרה של מצב רפואי מסוים שעלול להתרחש גם בעוד שנים רבות.הדרישות ממיופה הכח שמונה הן פחותות.

צוואה נכנסת לתוקף רק לאחר פטירתו של אדם. ייפוי כח מתמשך מאפשר למנות מיופה כח קרוב עוד בחייו של אדם ותוקפו כל עוד האדם חי. המחוקק מאפשר למיופה הכח להמשיך לכהן בתפקידו באופן מוגבל ל -90 ימים נוספים לאחר הפטירה (כפי שהחוק מאפשר לאפוטרופוס לדין). לפיכך, אם אתם עורכים צוואה, מומלץ לעשות ביחד איתה גם ייפוי כח מתמשך.

כל אדם מעל גיל 18 יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך. הליך זה מומלץ במיוחד לאדם שאמור להיכנס לפרוצדורה רפואית או נפשית מתמשכת, שעלולה להביאו למצב של פגיעה בשיקול הדעת או פגיעה ביכולת להביע את רצונו וכן לאנשים מתבגרים שמעוניינים להחליט מי יטפל בהם ואיך, וזאת כדי למנוע מצבים של סכסוך בין הילדים. כמו כן, אנשים ללא ילדים שמעוניינים למנות אדם מחוץ למשפחה שימלא את רצונם.

ייפוי כח מתמשך אינו חל במידה שאדם נכנס למצב של "חולה הנוטה למות" (חולה שנשארו לו פחות משישה חודשים לחיות ואינו כשיר לקבל החלטות). אם אדם מעוניין שיתבצעו בו או לא יתבצעו בו הליכים רפואיים (כגון הנשמה מלאכותית, ניתוחים או החייאה בעת שהוא נכנס להגדרה חולה הנוטה למות, עליו לחתום על טופס לפי חוק החולה הנוטה למות, לפני כניסתו למצב הבריאותי.

ייפוי כך מתמשך רשאי לערוך רק עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת של האפוטרופוס הכללי ומונה לשם כך. כדי לוודא זאת, בקשו את התעודה מעורך הדין וחסכו לעצמכם עוגמת נפש.

פועלים היום ומבטיחים את המחר
צרו קשר עוד היום ונתחיל בתהליך

כתבות נוספות

תוכן שיעזור לך לנתב את חייך

סיפורה של אורלי

אביה של אורלי עבר תאונת דרכים קשה, הוא מחוסר הכרה ומצבו אנוש. היא הייתה הילדה היחידה של אביה, ואמה נפטרה לפני שנים. נטל קבלת ההחלטות

קרא עוד >>