fbpx
חיפוש

התנגדות לצו ירושה

במידה ולמנוח לא הייתה צוואה, יורשיו המעוניינים לקבל את נכסיו לאחר לכתו, צריכים להגיש בקשה לקבלת צו ירושה על מנת לקבל את חלקם מתוך העיזבון של המנוח. לאחר פרסום צו הירושה, הודעה לציבור מתפרסמת על מנת שיוכלו המוטבים להביע התנגדות לצו ירושה. את ההתנגדות יש להגיש בתוך 14 ימים מפרסום ההודעה לרשם לענייני ירושה וזאת בתנאי שלא ניתן עדיין צו הירושה. עבור הגשת הבקשה יש לאסוף את כל המסמכים הרלוונטיים, כמו תצהיר המפרט את התנגדותכם לצו הירושה וחתום על ידי עורך דין, ולהגיש אותם יחד עם תשלום האגרה.

מתי מגישים התנגדות לצו ירושה?

כאשר אין צוואה, נכסי הנפטר לרוב יעברו בצורה אוטומטית ליורשיו החוקיים – צאצאיו, הוריו, אחיו וכדומה. דרך זו יכולה ליצור בעיות, שכן, יכול להיות שישנם נכסים שיורשים אחרים מצפים להם בעקבות מעורבות בנכס או שותפות עסקית, או שהתגלתה צוואה של הנפטר לאחר החלטת קיום צו הירושה. מסיבה זו, ישנם נימוקים רבים עבור התנגדות לצו ירושה. לאחר הגשת ההתנגדות, הרשם יבדוק שאכן לא חסרים מסמכים ויחליט אם מדובר בהתנגדות המותאמת לחוק, ואם כן, אזי בית המשפט לענייני משפחה יבדוק את העניין ויקבל החלטה בנושא.

מי יכול להגיש את ההתנגדות?

כמו בנושאים דומים אחרים, התנגדות לצו ירושה מומלץ להגיש באמצעות עורך דין שמכיר את התחום לאחר שמקבלים ממנו ייעוץ פרטני, שכן ישנם מקרים פרטניים מאוד ספציפיים בעקבותיהם מבטלים צו ירושה ולא מדובר במה בכך או במשהו שניתן להגיש בעקבות כל גחמה. כמו כן, תצטרכו עורך דין שיחתום על בקשת ההתנגדות, ידאג שאתם אוספים את המסמכים הנכונים וייצג אתכם בערכאות הרלוונטיות. מתוך מגוון פעולות שאפשר לבצע לבד או עם עו"ד – בשביל התנגדות חייבים עורך דין.

יש לכם השגות בנוגע לירושה זו או אחרת? פנו למשרד עורכי דין לילך הירש-אופיר וקבלו ייעוץ מדויק בנוגע למקרה הספציפי שלכם.

פועלים היום ומבטיחים את המחר
צרו קשר עוד היום ונתחיל בתהליך

כתבות נוספות

תוכן שיעזור לך לנתב את חייך

עורך דין התנגדות לצוואה
התנגדות לצוואה

עורך דין התנגדות לצוואה צוואה היא מסמך משפטי מחייב שקשה מאד לבטל או להתנגד לו, עם זאת, הדבר אינו בלתי אפשרי. הסתייעות בשירותיו של עורך

קרא עוד >>